2015

Küütri 2, Tartu korterelamu-ärihoone
Kivi 40, Tartu 30-krt. korterelamu
Räpina ÜG IV korruse renoveerimine
AS Grüne Fee laohoone juurdeehitus
MTÜ Põlva jahiselts kontorihoone